Iphone – ipad ลบรูปหมดแล้วยังเห็นว่าเนื้อที่ยังถูกใช้งานอยู่

Iphone – ipad ลบรูปหมดแล้วยังเห็นว่าเนื้อที่ยังถูกใช้งานอยู่

วิธีแก้ไข
– ให้ยกเลิกการตั้งค่าเวลาจากอัตโนมัติเป็นแมนนวล
– ปรับเวลาย้อนหลังไปเท่าที่คิดว่าจะมีรูปหลงเหลือหลังการใช้งาน
– ไปที่ camera roll ในส่วน recently deleted จะพบรูปส่วนที่ยังกินพื้นที่ใช้งานโผล่ขึ้นมา
– ทำการลบออก แล้วตั้งเวลากลับเป็นอัตโนมัติแบบเก่า
– ท่านจะได้พื้นที่ส่วนนี้กลับมาใช้งาน

Facebook Comments