ปรับปรุงหน้าเว็บใหม่

ปรับปรุงหน้าเว็บใหม่
– ยังไม่เรียบร้อย  แต่ก็ใจร้อนลบ เริ่มต้นทำใหม่  ลองอะไรใหม่ ๆ หลังจากที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรหน้าเว็บมานานมาก  ส่วนใหญ่จะใช้งานแต่ Webboard เป็นส่วนใหญ่

logo
อันนี้เป็นโลโก้ตั้งแต่เริ่มทำเว็บใหม่ ๆ  ใส่กันโล่งแล้วกัน @_@

atlength ในที่สุด สุดท้าย, ท้ายสุดนี้

 

Facebook Comments