Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ ป้องกันแลำกำจัดมัลแวร์ (Malware) , สปายแวร์ (spyware) , โทรจัน (Trojan) โปรแกรมประสงค์ร้ายต่างๆ

Malwarebytes Anti-Malware (PC) (Dowload)
Malwarebytes Anti-Malware (android) (Dowload)

unnamed

เบอร์โทรน่ารู้ Dtac AIS True

เบอร์โทรน่ารู้ Dtac AIS True

หมายเลขน่ารู้ดีแทคเติมเงิน

ปิดสัญญาณ internet Dtac กด *104*72# โทรออก
เปิดสัญญาณ internet Dtac กด *104*71# โทรออก (ฟรีค่าโทร)

ใจดีแจกวัน

บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *113*จำนวนวันที่ต้องการ30, 90, 180#

 

ปิดสัญญาณ internet AIS กด *129*1#
เปิดสัญญาณ internet AIS กด *129*2#

Iphone – ipad ลบรูปหมดแล้วยังเห็นว่าเนื้อที่ยังถูกใช้งานอยู่

Iphone – ipad ลบรูปหมดแล้วยังเห็นว่าเนื้อที่ยังถูกใช้งานอยู่

วิธีแก้ไข
– ให้ยกเลิกการตั้งค่าเวลาจากอัตโนมัติเป็นแมนนวล
– ปรับเวลาย้อนหลังไปเท่าที่คิดว่าจะมีรูปหลงเหลือหลังการใช้งาน
– ไปที่ camera roll ในส่วน recently deleted จะพบรูปส่วนที่ยังกินพื้นที่ใช้งานโผล่ขึ้นมา
– ทำการลบออก แล้วตั้งเวลากลับเป็นอัตโนมัติแบบเก่า
– ท่านจะได้พื้นที่ส่วนนี้กลับมาใช้งาน