ซิงค์ข้อมูล Contact ข้ามระหว่าง Google Account และ iOS

ซิงค์ข้อมูล Contact ข้ามระหว่าง Google Account และ iOS ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถแก้ไขข้อมูลที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง แล้วข้อมูลทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้รับการอัพเดตตามไปด้วย ส่วนขั้นตอนการตั้งค่าก็มีดังนี้ เปิด Settings เลือกหัวข้อ Mail, Contacts, Calendars เลือกที่หัวข้อ Add Account…

Read more

Iphone – ipad ลบรูปหมดแล้วยังเห็นว่าเนื้อที่ยังถูกใช้งานอยู่

Iphone – ipad ลบรูปหมดแล้วยังเห็นว่าเนื้อที่ยังถูกใช้งานอยู่ วิธีแก้ไข – ให้ยกเลิกการตั้งค่าเวลาจากอัตโนมัติเป็นแมนนวล – ปรับเวลาย้อนหลังไปเท่าที่คิดว่าจะมีรูปหลงเหลือหลังการใช้งาน – ไปที่ camera roll ในส่วน recently deleted จะพบรูปส่วนที่ยังกินพื้นที่ใช้งานโผล่ขึ้นมา – ทำการลบออก แล้วตั้งเวลากลับเป็นอัตโนมัติแบบเก่า

Read more