Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ ป้องกันแลำกำจัดมัลแวร์ (Malware) , สปายแวร์ (spyware) , โทรจัน (Trojan) โปรแกรมประสงค์ร้ายต่างๆ Malwarebytes Anti-Malware (PC) (Dowload) Malwarebytes Anti-Malware (android) (Dowload)

Read more

เบอร์โทรน่ารู้ Dtac AIS True

เบอร์โทรน่ารู้ Dtac AIS True หมายเลขน่ารู้ดีแทคเติมเงิน ปิดสัญญาณ internet Dtac กด *104*72# โทรออก เปิดสัญญาณ internet Dtac กด *104*71# โทรออก (ฟรีค่าโทร) ใจดีแจกวัน บริการด่วนพิเศษ

Read more

Iphone – ipad ลบรูปหมดแล้วยังเห็นว่าเนื้อที่ยังถูกใช้งานอยู่

Iphone – ipad ลบรูปหมดแล้วยังเห็นว่าเนื้อที่ยังถูกใช้งานอยู่ วิธีแก้ไข – ให้ยกเลิกการตั้งค่าเวลาจากอัตโนมัติเป็นแมนนวล – ปรับเวลาย้อนหลังไปเท่าที่คิดว่าจะมีรูปหลงเหลือหลังการใช้งาน – ไปที่ camera roll ในส่วน recently deleted จะพบรูปส่วนที่ยังกินพื้นที่ใช้งานโผล่ขึ้นมา – ทำการลบออก แล้วตั้งเวลากลับเป็นอัตโนมัติแบบเก่า

Read more