ขั้นตอนการสั่งซื้อ สินค้าผ่าน แอป Shopee ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อ ซื้อสินค้า รับส่วนลด (ตอนที่ 3)

ขั้นตอนการสั่งซื้อ สินค้าผ่าน แอป Shopee ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อ ซื้อสินค้า รับส่วนลด (ตอนที่ 3)   Facebook Comments

Read more

ขั้นตอนการสมัคร แอป Shopee ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อ ซื้อสินค้าออนไลน์ รับส่วนลด (ตอนที่ 2)

ขั้นตอนการสมัคร แอป Shopee ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อ ซื้อสินค้าออนไลน์ รับส่วนลด (ตอนที่ 2)   Facebook Comments

Read more

วิธีติดตั้ง แอป Shopee ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อ ซื้อสินค้าออนไลน์ รับส่วนลด (ตอนที่ 1)

วิธีติดตั้ง แอป Shopee ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อ ซื้อสินค้าออนไลน์ รับส่วนลด (ตอนที่ 1) Facebook Comments

Read more

ซิงค์ข้อมูล Contact ข้ามระหว่าง Google Account และ iOS

ซิงค์ข้อมูล Contact ข้ามระหว่าง Google Account และ iOS ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถแก้ไขข้อมูลที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง แล้วข้อมูลทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้รับการอัพเดตตามไปด้วย ส่วนขั้นตอนการตั้งค่าก็มีดังนี้ เปิด Settings เลือกหัวข้อ Mail, Contacts, Calendars เลือกที่หัวข้อ Add Account…

Read more